בן זוגי נמצא תחת סטאטוס של H-4, האם הוא רשאי ללמוד?

בן זוגי נמצא תחת סטאטוס של H-4, האם הוא רשאי ללמוד?

כן. אדם תחת סטאטוס H-4 רשאי ללמוד בתוך ארה”ב ואין צורך להגיש בקשה לויזת סטודנט F-1.