האם בעל ויזת J-2 זכאי ללמוד בארה”ב בתקופת שהותו בה?

האם בעל ויזת J-2 זכאי ללמוד בארה”ב בתקופת שהותו בה?

כן. בן הזוג וילדיו הרווקים של מחזיק בויזת J-1 אשר מחזיקים בויזת J-2, זכאים ללמוד בארה”ב מבלי להזדקק לויזת סטודנט F-1 ומבלי להזדקק לשינוי הסטאטוס שלהם.