האם עורך הדין שלי יכול להתלוות אלי לראיון?

האם עורך הדין שלי יכול להתלוות אלי לראיון?

כן. אבל עורך הדין לא יורשה לענות על השאלות במקומך או במקום זוגתך. בד”כ נוכחותו של עורך הדין תשרה ביטחון עליך ועל זוגתך. בנוסף, אם לדוגמא, המראיין מבקש ממך מסמכים מסוימים הנוגעים לבקשתך, עורך הדין שלך ינפק אותם באופן מהיר ויעיל יותר וכן יכול לתת הסבר חוקי מדוע המסמכים אינם נמצאים.