האם אני חייב לבוא למשרדכם בכדי לפתוח תיק?

האם אני חייב לבוא למשרדכם בכדי לפתוח תיק?

לא. בד”כ בקשות להארכה או לשינוי סטאטוס ו/או בקשות לאשרה אינן דורשות פגישה במשרדינו. אנו מספקים שירות ללקוחות מכל רחבי העולם דרך התכתבויות בדואר, בפקס ובדואר אלקטרוני.