כיצד מתבצע הליך פתיחת תיק במשרדכם?

כיצד מתבצע הליך פתיחת תיק במשרדכם?

בכדי לפתוח תיק במשרדינו, הינך מתבקש לספק לנו קורות חיים ומסמכים שונים שלך ושל בן/ת זוגך האמריקאי אשר תחת חסותו הנך מבקש את ה”גרין-קארד”. אנו מחייבים סכום של 275$ להערכת התיק. יחד עם זאת, אם בחרת במשרדינו להעניק לך את השירות, וזאת בתוך 30 יום מיום פתיחת התיק, התשלום על הערכת התיק ייזקף לטובת שכר הטרחה הכללי אשר צפוי להינתן בגין השירות.

* תשומת לבך לכך שהמחירים המצוינים הינם ניתנים לשינוי בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי של משרד עו”ד Feiner & Lavy, P.C. וללא צורך בהודעה מוקדמת. כמו כן, המחירים המצוינים אינם כוללים שירות למתן אשרות נלווים, בקשות למתן מסמכים נוספים על ידי ה-USCIS, הוצאות אשר הוצאו מכיסו הפרטי של משרד עו”ד Feiner & Lavy, P.C. ו/ואו הוצאות אחרות לא צפויות.