למשך כמה זמן נוסף זכאי לשהות בעל ויזת J-1/J-2 לאחר סיום תכנית החילופין?

למשך כמה זמן נוסף זכאי לשהות בעל ויזת J-1/J-2 לאחר סיום תכנית החילופין?

בעל ויזת J-1/J-2 יכול לשהות תקופה נוספת של 30 יום לאחר סיום תכנית החילופין, על מנת לאפשר לו/לה לתייר בארה”ב ולהכין את עצמו/ה לעזיבת גבולות ארה”ב.