כמה זמן אורך תהליך קבלת ההחלטות ב- USCIS, בעניין הבקשה שהגשתי?

כמה זמן אורך תהליך קבלת ההחלטות ב- USCIS, בעניין הבקשה שהגשתי?

ברוב המקרים, ה-USCIS יאשר את בקשתך בתוך 15 חודשים.