אני עובד כרגע בארה”ב תחת סטאטוס של B-2, האם אני יכול לשנות סטאטוס זה לויזת J-1?

אני עובד כרגע בארה”ב תחת סטאטוס של B-2, האם אני יכול לשנות סטאטוס זה לויזת J-1?

כן. הנך רשאי להגיש בקשה למשרדי ההגירה האמריקאיים לשינוי הסטאטוס ל J-1. יחד עם זאת, אם תעזוב את גבולות ארה”ב, תידרש להגיש בקשה מחודשת לויזת J-1 בקונסוליה האמריקאית במדינת תושבותך על מנת להגיע לארה”ב תחת אותו סטאטוס.