אני עובד כרגע בארה”ב תחת סטאטוס של E-1, האם אני יכול לשנות את מקום ההעסקה שלי?

אני עובד כרגע בארה”ב תחת סטאטוס של E-1, האם אני יכול לשנות את מקום ההעסקה שלי?

כן. הנך רשאי להגיש בקשה למשרדי ההגירה האמריקאיים לשינוי מקום עבודתך. יחד עם זאת, אם תעזוב את גבולות ארה”ב תדרש להגיש בקשה מחודשת לויזת E-1 בקונסוליה האמריקאית במדינת תושבותך על מנת להגיע לארה”ב תחת אותו סטאטוס.