אני עובד כרגע בארה”ב תחת סטאטוס של H-3, האם אני יכול לשנות את מקום ההעסקה שלי?

אני עובד כרגע בארה”ב תחת סטאטוס של H-3, האם אני יכול לשנות את מקום ההעסקה שלי?

כן. המעסיק החדש שלך רשאי להגיש בקשה למשרדי ההגירה האמריקאיים לשינוי מקום עבודתך.