בן זוגי נמצא תחת סטאטוס של J-2, האם הוא רשאי לעבוד?

בן זוגי נמצא תחת סטאטוס של J-2, האם הוא רשאי לעבוד?

כן. אדם תחת סטאטוס של J-2 H-4 רשאי לעבוד וזאת בתנאי שיהא מצויד בהיתר עבודה של משרדי ההגירה האמריקאיים. במידה ובן הזוג מוצא עבודה, מומלץ לקהל לקוחותינו ליצור עם משרדנו קשר על מנת לנפק לו את היתר העבודה. בנוסף, בן הזוג רשאי לבדוק את האפשרויות השונות לשנות את הסטאטוס שלו מ- J-2 לסטאטוס אחר כמו למשל ל: B1-B2, H,L, E-1, E-2, J-1 R,, ל”גרין קארד”, או לכל קטגוריה אחרת אשר תתיר לבן הזוג לעבוד בשביל אותו המעסיק.