בן זוגי נמצא תחת סטאטוס של H-4, האם הוא רשאי לעבוד?

בן זוגי נמצא תחת סטאטוס של H-4, האם הוא רשאי לעבוד?

לא. אדם תחת סטאטוס H-4 אינו רשאי לעבוד. במידה ובן הזוג מוצא עבודה, הוא רשאי לבדוק את האפשרויות השונות לשנות את הסטאטוס שלו מ- H-4 לסטאטוס אחר כמו למשל ל: B1-B2, H,L, E-1, E-2, F/J/, ל”גרין קארד”, או לכל קטגוריה אחרת אשר תתיר לבן הזוג לעבוד בשביל אותו המעסיק.