מהי משמעות המונחים SEVIS ו- SEVP?

מהי משמעות המונחים SEVIS ו- SEVP?

מערכת מידע של תכניות החילופין, (Student and Exchange Visitor Information System) הינה מערכת מקוונת אשר מתעדת ומאחסנת את כל המידע על המשתתפים בתכניות החילופין. מטרת תכנית החילופין (Student and Exchange Visitor Program), הינה לסייע למחלקה לביטחון לאומי לפקח בצורה מיטבית על המוסדות ועל תכניות החילופין. על המחזיק בויזת J-1 והנלווים אליו להירשם במערכת ה-SEVIS על ידי הגורם נותן החסות לתכנית. בדרך כלל, הדבר נעשה בעת קבלת אישור זכאות להשתתף בתכנית. הקונסוליה האמריקאית במדינת תושבותו של מבקש האשרה תאשר את רשומותיו דרך מערכת הSEVIS טרם אישור האשרה.