מה קורה במידה ולא צלחתי את הראיון?

מה קורה במידה ולא צלחתי את הראיון?

במידה ולא צלחת את הראיון, בקשתך תדחה. באופן עקרוני, ניתן להגיש בקשת ערר על ההחלטה ובהתאם להגיש מחדש את הבקשה. במקרה כזה, צור עם משרדנו קשר באופן מיידי.