מה קורה במקרה ועברתי את הראיון בהצלחה?

מה קורה במקרה ועברתי את הראיון בהצלחה?

במקרה כזה, ה-USCIS ישלח לך בתוך 30 יום הזמנה לטקס שבועת אמונים לארה”ב ולחוקה האמריקאית. בסוף הטקס תקבל תעודת התאזרחות. תעודה זו הינה ההוכחה לאזרחותך האמריקאית, והיא תשמש אותך כבסיס לבקשתך לדרכון אמריקאי ולבקשה ל”גרין-קארד” לטובת קרוביך.