מהי חובת שנתיים מגורים בארץ המוצא?

מהי חובת שנתיים מגורים בארץ המוצא?

מגבלות אחדות חלות על בעלי ויזה מסוג 1-J לשעבר המבקשים לקבל ויזות מסוגים אחרים או גרין-קארד.

מי שהשתתפו בעבר בתוכנית חילופי מבקרים לא רשאים לקבל ויזת הגירה (גרין-קארד), או ויזות מסוג אירוסין (K),עובד זמני (H), עובד מנויד בתוך חברה (L) בטרם מלאו לפחות שנתיים למגוריהם או נוכחותם הפיזית בארץ המוצא או המגורים האחרונה לאחר שסיימו את תוכנית חילופי המבקרים הקודמת, אם מתקיים אחד התנאים הבאים או יותר:

א. התוכנית מומנה, כולה או חלקה, ישירות או בעקיפין, על-ידי סוכנות של ממשלת ארצות הברית, או ע”י מדינת המוצא או המגורים האחרונה של המשתתף בתוכנית חילופי המבקרים;

ב. המשתתף בתוכנית החילופין הינו אזרח מדינה או מתגורר באופן קבוע במדינה שהוגדרה ע”י מזכיר המדינה האמריקני כמדינה שמחייבת שירותיהם של אנשים העוסקים בתחומי ידע מקצועי או בתחומי התמחות בהם עסקו בהיותם משתתפים בתוכנית החילופין;

ג. המשתתף בתוכנית החילופין היה רופא שנכנס לארצות הברית כדי לרכוש השכלה או הכשרה רפואית (פרט למשתתפי התוכנית שכוללת אך ורק לימודים, מחקר, או ייעוץ).