לאחר קבלת ויזת J-1, מהו המועד המוקדם ביותר בו אוכל להיכנס לארה”ב?

לאחר קבלת ויזת J-1, מהו המועד המוקדם ביותר בו אוכל להיכנס לארה”ב?

מחזיק בויזת J-1 זכאי להיכנס לארה”ב , לכל היותר, 30 יום לפני תחילת תכנית החילופין. תאריך תחילת תכנית החילופין מצוין על גב אישור הזכאות להשתתף בתכנית החילופין המונפק בידי הגורם, נותן החסות לתכנית החילופין. אם ברצונך להיכנס לארה”ב לפני מועד 30 הימים שלפני תחילת התכנית, אתה רשאי להשתמש בויזת B-1/B-2.