מתי אני יכול להתחיל את הליך ההכשרה אצל המעסיק החדש שלי?

מתי אני יכול להתחיל את הליך ההכשרה אצל המעסיק החדש שלי?

אתה רשאי להתחיל את הליך ההכשרה אצל המעסיק החדש ביום שבו בקשתך להליך הכשרה תחת ויזת H-3 מאושרת.