באיזה מועד ייערך הראיון?

באיזה מועד ייערך הראיון?

קרוב לששה חודשים לאחר הגשת הבקשה, ה-USCIS ישלח לך הזמנה להופעה לראיון.