גרין קארד על בסיס קרבה משפחתית

גרין קארד על בסיס קרבה משפחתית

מידע כללי אודות משפחה מיידית

מידע כללי:

אזרח אמריקאי זכאי להגיש בקשה לגרין קארד עבור קרוב משפחה מיידי, קרוב מדרגה ראשונה, וזאת על ידי הגשת בקשה לויזת מהגר, במידה והקרוב שוהה מחוץ לארה”ב או לשינוי סטאטוס, אם במידה והקרוב שוהה בארה”ב בסטאטוס אחר.

כאשר אדם מגיש בקשה לגרין קארד כקרובו המיידי של אזרח אמריקאי, הוא רשאי לבקש אישור עבודה זמני. במקרים מסוימים, נאסר עליו לעזוב את גבולות ארה”ב עד שהבקשה לגרין קארד מאושרת. במידה ויעשה זאת, בקשתו לגרין קארד ככל הנראה תדחה. חריג לכלל זה הינו האפשרות לקבל אישור יציאה מארה”ב במקרי חירום אשר יאפשר לעזוב את ארה”ב לתקופה קצרה. ברוב המקרים קרוב משפחה מיידי נדרש להגיע לראיון אישי עם משרדי ההגירה או הקונסוליה האמריקאית לפני אישור הבקשה לגרין קארד.

הגדרת קרובי משפחה מיידיים לצורך חוקי ההגירה:

בני זוג נשואים לאזרח אמריקאי (ראה בהרחבה בקישורית הבאה)

אנשים מתחת לגיל 21 שאינם נשואים, כאשר אחד מהוריהם הינו אזרח אמריקאי.

הורים לאזרח אמריקאי כאשר גילו של האזרח מעל 21.

רקע כללי אודות קרובים מועדפים:

אזרח אמריקאי או תושב קבע זכאים להגיש בקשה לגרין קארד עבור קרוב משפחה מועדף. בניגוד לקרוב משפחה מיידי, קרוב משפחה מועדף חייב בד”כ להמתין בתור יחד עם שאר האנשים המעוינים להגר לארה”ב עד שמספר לגרין קארד יהיה זמין עבורו. הסיבה לכך היא המכסה המוגבלת לגרין קארד בשנה בקטגוריית הקרובים מועדפים.

בעלון האשרות ניתן למצוא עדכון חודשי קבוע לגבי זמינות מספרי “גרין-קארד” בקטגוריה זו.

כאשר מספר “גרין- קארד” זמין עבור קרוב המשפחה, ניתן להגיש את הבקשה לקבלת “גרין- קארד” וזאת על ידי הגשת בקשה לויזת הגירה (אם הקרוב שוהה מחוץ לארה”ב) או לשינוי סטאטוס (אם הוא נמצא בארה”ב בסטאטוס אחר).

כאשר אדם מגיש בקשה ל”גרין-קארד” כקרוב מועדף של אזרח אמריקאי, ניתן גם לבקש עבורו היתר עבודה זמני. בנוסף, נאסר עליו לעזוב את גבולות ארה”ב עד שהבקשה ל”גרין-קארד” מתקבלת. במידה ויעשה זאת, בקשתו ל”גרין-קארד” ככל הנראה תדחה. חריג לכלל זה הינו האפשרות לקבל היתר במקרי חירום לעזוב את ארה”ב לתקופה קצרה. למעט מקרה של נישואין לבן זוג אמריקאי, קרוב משפחה מועדף לא נדרש להגיע לראיון לפני אישור הבקשה ל”גרין-קארד”.

הגדרת “קרובי משפחה מועדפים” לצורך חוקי ההגירה:

ילדים לא נשואים, שגילם עולה על 21 שנים, כאשר אחד מהוריהם הנו אזרח אמריקאי.

עדיפות שנייה:

בני זוג של מחזיקי “גרין-קארד” שגילם מעל 21 שנה.

ילדיהם הלא נשואים של מחזיקי “גרין קארד” שגילם מעל 21 שנה.

עדיפות שלישית: ילדים נשואים שאחד מהוריהם הינו אזרח אמריקאי.

עדיפות רביעית: אחיו ואחיותיו של אזרח אמריקאי מעל גיל 21.