גרין קארד

גרין קארד

מידע כללי:

גרין קארד הוא השם השגור בפיהם של רבים כמתאר תושבות קבע אשר מזכה את בעליה בזכות החוקית לחיות ולעבוד בארה”ב. בעל גרין קארד יכול לאחר מספר שנים להפוך לאזרח אמריקאי. בעל גרין קארד יכול אף לאבד את הגרין קארד במידה וביצע פשע מוסרי חמור, או אם עזב את ארה”ב לתקופה של יותר משנה מבלי לקבל אישור מקדמי לחזור ממשרדי ההגירה האמריקאיים.

חוק ההגירה האמריקאי מונה מספר קבוצות המקנות לחבריהן זכות להגשת בקשה לגרין קארד ולהלן הנפוצות שבהן: