גרין קארד על בסיס העסקה

גרין קארד על בסיס העסקה

רקע כללי:

על מנת לקבל “גרין-קארד” על בסיס העסקה, עליך להיות בעל מסמך בשם Labor Certification או להיות בעל פטור ממסמך זה (למשל במקרה שאתה עובד בעל כישורים מיוחדים, מנהל רב-לאומי).

Labor Certification:

Labor Certification, הוא מסמך המונפק על ידי מחלקת התעסוקה האמריקאית, המעיד כי ישנו מחסור בסוג מסוים של תעסוקה. עוד טרם מילוי טופס הבקשה ל Labor Certification, המעסיק האמריקאי חייב לנסות לגייס עובדים אמריקאים לאותו סוג מסוים של תעסוקה אשר הוצע למבקש ה- Labor Certification.

האישור יינתן רק אם המעסיק האמריקאי יוכיח כי לא ניתן לגייס עובדים אמריקאיים לסוג התעסוקה המבוקש וכן כי מבקש ההיתר נמצא מתאים לאותו סוג תעסוקה. נכון ליום 28.03.05, מתן החלטה בבקשה מסוג זה אורך עד 60 יום.

לאחר מתן ההיתר, על מבקש ההיתר לחכות למספר זמין ב”גרין-קארד” כיוון שבקשה ל”גרין-קארד” מבוססת העסקה, מוגבלת במכסה שנתית. בעלון האשרות ניתן למצוא עדכון חודשי קבוע לגבי זמינות מספרי “גרין-קארד” בקטגוריה זו.