גרין קארד על בסיס נישואין

גרין קארד על בסיס נישואין

בקשה לגרין קארד על בסיס נישואין לאזרח אמריקאי

רקע כללי:

דבר ידוע הוא כי דרך המלך להשגת “גרין-קארד” היא על ידי נישואין לאזרח אמריקאי. בן זוגו של אזרח אמריקאי נכנס תחת הגדרת “משפחה מיידית” ויכול להגיש בקשה לויזת הגירה (אם הוא מחוץ לארה”ב) או לשינוי סטאטוס (אם הוא נמצא בארה”ב בסטטוס אחר).

כאשר אדם מגיש בקשה ל”גרין-קארד” כבן הזוג של אזרח אמריקאי, ניתן גם לבקש עבורו היתר עבודה זמני. בנוסף, נאסר עליו לעזוב את גבולות ארה”ב עד שהבקשה ל”גרין-קארד” מתקבלת. במידה ותעשה זאת, בקשתך ל”גרין-קארד” ככל הנראה תדחה. חריג לכלל זה הינו האפשרות לקבל היתר במקרי חירום לעזוב את ארה”ב לתקופה קצרה.

כל בקשה ל”גרין-קארד” המבוססת נישואין לאזרח אמריקאי מחייבת ראיון אישי של הזוג לפני קבלת ה”גרין-קארד”.