אחיות מוסמכות/פיזיותרפיסטים

אחיות מוסמכות ופיזיותרפיסטים

ויזת עבודה וגרין קארד לאחיות מוסמכות ופיזיותרפיסטים בארה

רקע כללי לגבי ויזת עבודה וגרין קארד לאחיות מוסמכות ופיזיותרפיסטים בארה”ב

מספרים לויזות עבודה ו / או גרין קארד לאחיות מוסמכות ופיזיותרפיסטים זמינים כמעט באורח קבע וזאת בשל הביקוש האדיר לאחיות מוסמכות ופיזיותרפיסטים. לפיכך,אחיות מוסמכות ופיזיותרפיסטים פטורים מהליך בקשת תעודת עובד נדרש (Labor Certification) ובקלות יחסית, יכולים לקבל את הגרין קארד.

קטגורית זו מכונה טבלה א’ (Schedule A) מיועדת לאחיות מוסמכות ופיזיותרפיסטים בעלי הצעת עבודה ממעסיק אמריקאי.

אחות המעוינית לקבל גרין קארד על בסיס טבלה א’ צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

  • עליה להיות בעלת תעודת גמר מבית ספר מוכר לאחיות בארץ המוצא.
  • בעלת רישיון של אחות מוסמכת מארץ המוצא.
  • בעלת רישיון מלא ובלתי מוגבל לעסוק במקצוע אחות מוסמכת במדינה המיועדת בארה”ב, או בעלת אישור על מעבר בחינת הועדה לבחינת אחיות בוגרות מוסדות חוץ (CGFNS), או אישור על מעבר בחינת הרישוי של בחינה על מחשב הבודקת את כישורי הנבדק למקצוע האחות (NCLEX-RN) אבל אינה יכולה לקבל רישיון בשל היעדר מספר ביטח לאומי (Social Security Number).

גרין קארד לפיזיותרפיסט:

פיזיותרפיסט המעונין לקבל גרין קארד על בסיס טבלה א’ צריך לעמוד בדרישות הבאות:

  • עליו להיות בעל תואר ראשון בפיזיותרפיה (או משהו שווה-ערך לתואר ראשון)
  • עליו להיות בעל רישיון במדינה המיועדת בארה”ב.
  • עליו להיות בעל מכתב מלשכות הרישוי במדינה המיועדת בארה”ב, המאשרות כי הוא כשיר לעבור את בחינות הרישוי.

** הנאמר לעיל מופנה לגברים ונשים כאחד.

*** הנאמר לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי.