מנהלים רב לאומיים

מנהלים רב לאומיים

מנהלים בכירים פטורים מלעמוד בדרישת ה- labor certification.

אותם מנהלים למעשה מגיעים לארה”ב על מנת לייצר פעילות עסקית בארה”ב, לטובת חברות זרות, אשר תניב רווח לבעלי המניות של החברה. סוג שונה של מנהלים הם אותם אשר מועברים לארה”ב על ידי תאגיד בינלאומי גדול אשר בסיסו בארה”ב או מחוצה לה.

בכדי להגיש בקשה לאשרת הגירה בקטגוריה זו, על מבקש הבקשה לעמוד בתנאי של תעסוקה כמנהל/מנהל בכיר באחת מתוך 3 השנים האחרונות לפחות. בנוסף, נדרש כי המעסיק הקודם של מבקש הבקשה חייב להיות אותו מקום תעסוקה המבוקש, סניף של מקום התעסוקה, חברת אם או חברת בת של מקום התעסוקה. גם המעסיק אשר מגיש את הבקשה חייב לעמוד בתנאי של עשיית עסקים בארה”ב לתקופה של לפחות שנה אחת.

על מנת לעמוד בהגדרת “מנהל” לצורך חוקי ההגירה, העובד חייב לעמוד בדרישות הבאות:

  • לנהל את הארגון, מחלקה או תת-מחלקה בו, או לנהל חלק ממערך הארגון
  • לפקח ולבקר מפקחים או עובדים/מנהלים זוטרים בארגון.
  • בעל סמכות לפטר או להעסיק עובדים, להמליץ על קידום או לשמש בתפקיד בכיר בהיררכיה של הארגון
  • מתרגל ומנחה ברמה תפעולית יומיומית בתוך תחומי האחריות שלו