תעודת עובד נדרש

תעודת עובד נדרש – Labor Certification

רקע כללי:

n, הוא מסמך המונפק על ידי מחלקת התעסוקה האמריקאית, המעיד כי ישנו מחסור בסוג מסוים של תעסוקה. עוד טרם מילוי טופס הבקשה ל Labor Certification, המעסיק האמריקאי חייב לנסות לגייס עובדים אמריקאים לאותו סוג מסוים של תעסוקה אשר הוצע למבקש ה- Labor Certification.

אחד מהגורמים החשובים ביותר המובילים לקבלת ה- Labor Certification הינו עמידה בתנאי הסף הנדרשים בכדי לקבל בסופו של דבר את ה- Labor Certification. בשל חשיבותו של גורם זה משרדנו משקיע זמן רב בהערכת המסמכים והמידע בכל תיק ותיק ורק לאחר הערכה זו אנו מסייעים למעסיק האמריקאי בכתיבת תיאור העבודה בגינה נדרש ה- Labor Certification.

PERM:

נכון ליום 28.03.05, מחלקת התעסוקה האמריקאית מנפקת בתוך 60 יום את ה- Labor Certification, על ידי שימוש בטכנולוגיה מתקדמת הנקראת “PERM” (Program Electronic Review Management).

טכנולוגיה זו מיושמת על ידי מחלקת התעסוקה האמריקאית לצורך עיון בבקשות לקבלת ה- Labor Certification והחלטה בהן.

בניגוד לתכנית הקודמת, תכנית ה-PERM דורשת מן המעסיק להחזיק את כל המסמכים הקשורים בגיוס עובדים למשך תקופה של 5 שנים. בנוסף, בPERM ישנן שתי קטגוריות בלבד של תעסוקה. תעסוקה מקצועית ושאינה מקצועית. לכל קטגוריה ישנה את הדרישות הייחודיות שלה לשם קבלת ה- Labor Certification.

דרישות בסיסיות למשרה המוצעת:

המשרה חייבת להיות משרה מלאה.

המשרה חייבת להיות קבועה ולא זמנית (למרות העובדה כי ניתן להפסיק את המשרה מיידית לאחר קבלת ה”גרין-קארד”).

הדרישות למשרה המיועדת חייבות להיות הגיוניות ונורמאליות אחרת הן יאלצו לעבור מבחן מיוחד הבודק את נחיצותן של דרישות אלו. לדוג’: דרישה של שליטה בשפה זרה יכולה להיות הגיונית למשרה של מתרגם אבל תהיה לא הגיונית למשרה של מנתח מערכות. ושוב, אם שליטה בשפה זרה היא חלק בלתי נפרד מעבודתו של מנתח המערכות, דרישה כזו תהיה הגיונית. הכל לפי העניין והנסיבות.

המעסיק האמריקאי ישלם לעובד הזר משכורת נורמאלית שהיא בעצם המשכורת הממוצעת בשוק בתחום המדובר.

הליך הגשת הבקשה ל”גרין-קארד”:

לאחר קבלת ה- Labor Certification, על מבקש ההיתר לחכות למספר זמין ב”גרין-קארד” כיוון שבקשה ל”גרין-קארד” על בסיס העסקה, מוגבלת במכסה שנתית. בעלון האשרות ניתן למצוא עדכון חודשי קבוע לגבי זמינות מספרי “גרין-קארד” בקטגוריה זו.

מטרת הגשת הבקשה מוכיחה לרשויות ההגירה האמריקאיות כי:

המשרה אושרה על ידי מחלקת התעסוקה האמריקאית.

מבקש הבקשה ל”גרין-קארד” עומד בכל הדרישות הרשומות ב- Labor Certification.

למעסיק האמריקאי יש את המשאבים הנדרשים על מנת לשלם את משכורתו של העובד הזר.

צעד זה יבהיר למבקש לאיזו קטגורית הגירה הוא נכנס אשר משמעותה היא כמה זמן יארך עד שיקבל את הסטאטוס המיוחל (תושבות קבע).

בשלב הגשת הבקשה, על המעסיק האמריקאי להביא מסמכים התומכים בעובדה כי הוא בעל יכולת כלכלית לשלם את משכורת המבקש. מסמכים אלו כוללים, בין היתר, החזרי מיסים פדראליים מהשנתיים האחרונות. בנוסף, על המעסיק האמריקאי להביא מסמכים התומכים בניסיונו המקצועי וברקע האקדמאי שלו. נדרש כי כבר בעת הגשת הבקשה יש לדעת האם הבקשה ל”גרין-קארד” תוגש בארה”ב או מחוצה לה על ידי הקונסוליה בארץ המוצא. רוב הבקשות ל”גרין-קארד” מוגשות בתוך ארה”ב. יחד עם זאת, יכולות להיות נסיבות בהם ההליך יבוצע דרך הקונסוליה בארץ המוצא כגון: עיכובים ברשויות ההגירה המקומיות, נסיעות תכופות לחו”ל ושהיה מחוץ לארה”ב וכו’.

 

H-1B ו- Labor Certification:

עובד תחת סטאטוס H-1B אשר בידיו Labor Certification או הגיש בקשה ל”גרין-קארד” 365 ימים לפני פקיעת התוקף של האשרה (6 שנים) יכול להאריך את סטאטוס ה- H-1B מעבר לתוקף האשרה בשנה נוספת או בשלוש שנים נוספות אם זמן ההמתנה בארץ המוצא של המעביד ארוך מאוד.