R1 ויזות לאנשי דת

ויזת נותני שירות דת R-1

ויזת R-1 הינה ויזת אי-הגירה המיועדת לאדם אשר נכנס לארה”ב למטרת עבודה בארגון דתי ללא מטרת רווח (לדוג’: בתור רב או בתור מורה בארגונים דתיים). בכדי לקבל אשרה זו על העובד להיות חבר במסדר דתי לתקופה של מינימום שנתיים. ניסיון אינו נדרש לקבלת האשרה. האשרות מונפקות בדרך כלל לתקופה של 3 שנים עם אפשרות להארכה לשנתיים נוספות. אשרה זו מאפשרת מעבר לקבלת גרין קארד בקטגוריות שונות.

הליך קבלת האשרה

את מסמכי הבקשה לויזת R-1 ניתן להגיש הן במשרדי רשויות ההגירה האמריקאית והן בקונסוליה במדינת התושבות של העובד. אדם אשר בקשתו לויזת R-1 אושרה בעודו שוהה מחוץ לארה”ב, יהא חייב להגיש את הבקשה לויזת R-1 בקונסוליה האמריקאית במדינת התושבות שלו. אדם אשר שוהה בתוך גבולות ארה”ב תחת ויזת שהייה שונה, רשאי ברוב המקרים להגיש בקשה לשינוי האשרה הנוכחית לויזת R-1. יחד עם זאת, במידה ויעזוב את ארה”ב יהיה חייב להגיש בקשה לויזת R-1 בקונסוליה האמריקאית בכדי שיוכל לשוב אל תוך גבולות ארה”ב תחת ויזת R-1.

הארכת שהות בארה”ב ושינוי ויזת שהייה:

בהגיעך לארה”ב תחת ויזת R-1, פקיד ההגירה במעבר הגבול, ינפיק לך ברוב המקרים ויזת שהייה עד לתאריך פקיעת תוקף ויזת ה- R-1 שלך. ניתן להאריך ויזת שהייה זו או לשנותה לויזת שהייה אחרת כמו למשל ל-B1-B2, H, L, E-1, E-2, F/J/M או ל”גרין קארד”.