השקעה בארה”ב E-2 ויזת

ויזת E-2 השקעה בארה”ב

מידע כללי

ויזת E-2 מיועדת למשקיעים אזרחי מדינות שלהן אמנת סחר עם ממשלת ארה”ב, המעוניינים להשקיע בארה”ב. דוגמא להשקעה כזו הינה, קנייה או הקמה של חברת היי-טק, מסעדה וכל עסק אקטיבי אחר בארה”ב.

על מנת לקבל ויזת E-2 עליך לעמוד בתנאים הבאים:

  • אזרחות במדינה אשר לה אמנת סחר עם ממשלת ארה”ב, כגון אנגליה, גרמניה וצרפת
  • הנך מגיע לעבוד בחברה בארה”ב אשר לפחות 50% מהבעלים שלה הם בעלי אזרחות של אותה מדינה
  • תפקידך בחברה המיוצגת הינו, 50% בעלים או שהנך מנהל בכיר, מפקח או עובד בעל תפקיד ניהולי גבוה
  • ההשקעה הינה ממשית
  • בכוונתך לעזוב את גבולות ארה”ב בסיום תפקידך בחברה בארה”ב
  • ויזת E-2 מונפקת בדרך כלל לתקופה בת שנתיים עם אופציית הארכה לתקופה בלתי מוגבלת, שנתיים בכל פעם, וזאת, כל עוד החברה פעילה וכל שאר תנאי הויזה מתקיימים
  • בן הזוג וילדיו (עד גיל 21) של מחזיק ויזת 2-E זכאים לויזת נלווה E-2 ובן הזוג אף רשאי להגיש בקשה לאישורי עבודה בארה”ב


הליך בקשת ויזת 2-E:

מסמכי הבקשה לויזת E-2 מוגשים למשרדי ההגירה האמריקאיים או לחילופין לקונסולייה האמריקאית במדינת תושבות הקבע של מבקש הויזה

אדם אשר שוהה בתוך גבולות ארה”ב עם ויזה אחרת וסטטוס שהייה שונה, רשאי ברוב המקרים, להגיש בקשה לשינוי הסטטוס הנוכחי שלו לסטטוס של E-2

יחד עם זאת, במידה ויעזוב את ארה”ב, הוא יהיה חייב להגיש בקשה לויזת E-2 בקונסוליה האמריקאית בכדי שיוכל לשוב אל תוך גבולות ארה”ב ולקבל שוב סטטוס של E-2

לכן, מומלץ להגיש את הבקשה לויזת E-2 מלכתחילה בקונסוליה האמריקאית במדינת תושבות הקבע של מבקש הויזה, עוד טרם ההגעה לארה”ב.

יצויין, כי אדם אשר מעוניין להכשיר את השטח למטרת ההשקעה העסקית בארה”ב, לדוגמא: אדם אשר מגיע לארה”ב על מנת לפגוש אנשי עסקים אחרים

על מנת להעריך את השווקים האמריקאיים או על מנת לפתוח חברה בארה”ב יוכל לעשות כן ע”י כניסה לארה”ב עם ויזת עסקים