E-3 ויזת

ויזת E-3 אזרחים אוסטליים בעלי תפקיד מיוחד

רקע כללי:

ויזת E-3 מאפשרת לאזרחים אוסטרליים להכנס לארה”ב למטרת העסקה זמנית בתפקידים מיוחדים. משמעות המונח “תפקידים מיוחדים” הינה כפי שמוגדרת בהליכי קבלת ויזת H-1B. בן/בת הזוג של מקבלי ויזת E-3 זכאים גם לקבלת היתר עבודה.

ויזת E-3 מתאימה ל:

א. בעלי אזרחות אוסטרלית המגיעים לארה”ב למטרת העסקה זמנית בתפקידים מיוחדים.

ב. חברות אמריקאיות המבקשות להעסיק בעלי אזרחות אוסטרלית במקצועות הדורשים תואר ראשון ומיומנות מיוחדת.