H1B ויזת

ויזת עובד מיומן עובדים מקצועיים ואקדמאיים ויזת H1B

מידע כללי

ויזת H-1B מאפשרת לעובדים מיומנים הבאים לארה”ב לעבוד ב”תפקידים הדורשים מומחיות מקצועית” אצל מעסיק אמריקאי. ישנה מכסה מוגבלת של 65,000 אשרות H-1B בכל שנה. 20,000 אשרות H-1B נוספות, זמינות לעובדי חוץ המחזיקים לכל הפחות בתואר שני ממוסד אמריקאי מוכר.

עובדי מוסדות השכלה גבוהה, הקשורים או מסונפים למלכ”רים (מוסדות שאינן למטרות רווח), או למוסדות מחקר ממשלתיים אינם נכללים בתוך המכסה השנתית האמורה, ויכולים להגיש בקשה בכל עת.

ויזת H-1B  מונפקת לתקופה של 3 שנים עם אופציה של הארכה ל-3 שנים נוספות.

בתהליך קבלת ויזת H-1B, ניתן גם להגיש בקשת “גרין קארד” דרך מעסיק (הנוכחי או מעסיק אחר) או תחת קטגוריות שונות. ברשימת המיומנויות המיוחדות הנדרשות ניתן למצוא, בין היתר, אנליסטים כלכליים, מנתחי מערכות, מעצבי אתרי אינטרנט, מתכנתי מחשב, מהנדסים, רופאים, אחיות בתפקידים ניהוליים, מדענים, אדריכלים, עורכי דין ורואי חשבון.

לשם קבלת ויזת H-1B נדרש תואר ראשון (או המקביל לכך בניסיון מקצועי). בן הזוג של העובד וילדיו (רווקים מתחת לגיל 21), יהיו זכאים לקבל ויזת נלווה H-4 לכל אורך תקופת ההעסקה בארה”ב.

ויזות H-1B זמינות לאנשים פרטיים בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה בארה”ב או מחוצה לה, אשר מחפשים משרה ב”תפקידים הדורשים מומחיות מקצועית” אצל מעסיק אמריקאי. יצוין, כי לאור פרשנות עדכנית, תאגיד בבעלותו הבלעדית של העובד המקצועי הזר ו/או בבעלות משפחתו גם ייחשב כ”מעסיק”. אשרה זו זמינה לכל היותר לתקופה של 6 שנים ובמקרים רבים מאפשרת מעבר לתושבות קבועה.

הליך קבלת האשרה:

סמכי הבקשה לויזת H-1B מוגשים על ידי המעסיק האמריקאי לידי משרדי ההגירה בארה”ב (USCIS). אדם אשר בקשתו לויזת H-1B אושרה בעודו שוהה  מחוץ לארה”ב, יהא חייב להגיש את הבקשה לויזת H-1B בקונסוליה האמריקאית במדינת התושבות שלו. אדם אשר שוהה בתוך גבולות ארה”ב תחת ויזת שהייה שונה, רשאי ברוב המקרים להגיש בקשה לשינוי האשרה הנוכחית לויזת H-1B. יחד עם זאת, במידה ויעזוב את ארה”ב, יהיה חייב להגיש בקשה לויזת H-1B בקונסוליה האמריקאית בכדי שיוכל לשוב אל תוך גבולות ארה”ב תחת ויזת H-1B.

הארכת שהות בארה”ב ושינוי ויזת שהייה:

בהגיעך לארה”ב עם ויזת H-1B, פקיד ההגירה במעבר הגבול, ינפיק לך ברוב המקרים ויזת שהייה עד לתאריך פקיעת תוקף ויזת ה- H-1B שלך. ניתן להאריך ויזת שהייה זו או לשנותה לויזת שהייה אחרת כמו למשל ל-  B1-B2, H, L, E-1, E-2, F/J/M או ל”גרין קארד”.