L-1 ויזת

ויזת עובדים מתניידים L-1

ויזת L-1 הינה ויזת אי-הגירה המאפשרת לחברות בינלאומיות מחוץ לארה”ב לנייד מנהלים בכירים, מנהלים ועובדים מיומנים באופן זמני למשרדיהן או לסניפיהן בארצות הברית כדי לשפר את יעילות ניהול החברה, להרחיב את היצוא מארצות הברית, או לשפר את יכולתה להתחרות בשווקים בחו”ל.

אין מכסה מוגבלת לקבלת ויזת L-1. האשרות מונפקות לתקופה של 3 שנים עם אופציה להארכה עד 7 שנים למנהלים בכירים ועד 5 שנים לעובדים מיומנים. מנהלים בכירים ו/או מנהלים זכאים להגיש בקשה לקבלת גרין קארד מבלי הצורך להגיש בקשה לקבלת היתר עבודה.

מבקש האשרה חייב להוכיח כי הועסק בחו”ל בתפקיד דומה על-ידי הארגון שמבקש להעתיק את מקום עבודתו, לפחות במשך שנה אחת במהלך שלוש השנים האחרונות.

לא נדרש תואר אקדמאי על מנת לקבל ויזת L-1.

בן זוגו וילדיו (עד גיל 21) של מחזיק הויזה זכאים לויזת נלווה L-2 ובן זוגו אף רשאי להגיש בקשה לעבוד בארה”ב.

הליך קבלת האשרה

כל מסמכי הבקשה לויזת L-1 יוגשו על ידי המעסיק לרשויות ההגירה המתאימות בארה”ב. אדם אשר בקשתו לויזת L-1 אושרה בעודו שוהה מחוץ לארה”ב, יהא חייב להגיש את הבקשה לויזת L-1 בקונסוליה האמריקאית במדינת התושבות שלו. אדם אשר שוהה בתוך גבולות ארה”ב תחת ויזת שהייה שונה, רשאי ברוב המקרים להגיש בקשה לשינוי הויזה הנוכחית לויזת L-1. יחד עם זאת, במידה ויעזוב את ארה”ב יהיה חייב להגיש בקשה לויזת L-1 בקונסוליה האמריקאית בכדי שיוכל לשוב אל תוך גבולות ארה”ב תחת ויזת L-1.

הארכת שהות בארה”ב ושינוי ויזת שהייה

בהגיעך לארה”ב תחת ויזת L-1, פקיד ההגירה במעבר הגבול, ינפיק לך ברוב המקרים ויזת שהייה עד לתאריך פקיעת תוקף ויזת ה- L-1 שלך. ניתן להאריך ויזת שהייה זו או לשנותה לויזת שהייה אחרת כמו למשל ל-B1-B2, H, R, E-1, E-2, F/J/M או ל”גרין קארד”.